Pravila konvencije

Kao organizacija, želimo da se svaki posjetitelj, fan ili natjecatelj dobro zabavi na konvenciji. Nastojimo učiniti da je konvencija otvorena svim naraštajima, a čitanje ovih pravila i njihovo praćenje će nadamo se svima pomoći da svi uključeni budu sigurni i sretni.

Bilo koje kršenje navedenih pravila može rezultirati uklanjanjem osobe s konvencije bez povrata novca za kupljenu ulaznicu, a ovisno o težini prekršaja pravila osoba može biti suočena s trajnom zabranom posjeta konvenciji.

AKREDITACIJE
Organizacijski tim i volonteri su dužni nositi svoje akreditacije na vidljivom mjestu tokom cijele konvencije. Sudionici, izlagači i popratno osoblje koje dobije akreditacije, također su dužni nositi svoje akreditacije na vidljivom mjestu tokom cijele konvencije.

OSIGURANJE
Tokom konvencije na ulazu je nazočan redar ili osiguranje prostora. Isti je ugovoren s prostorom gdje se konvencija održava. Redar smije i može od vas tražiti provjeru kupljene ulaznice (ili žiga) ili akreditacije na ulazu, posebice ukoliko više puta tokom dana ulazite ili izlazite s konvencije.
Redar je dostupan za sve situacije nereda, pijanstva i maltretiranja koje se mogu pojaviti tokom dana konvencije.

ULAZ NA KONVENCIJU
Osim dostavnog kombija, na konvenciju nije dopušten ulaz s biciklima, motorima, rolama, skateboardovima, romobilima i slično. Trenutni prostor (klub Močvara) je pristupačan za osobe u invalidskim kolicima.
Dozvoljen je unos vlastite hrane i pića (izuzev alkohola) na konvenciju, pošto konvencijski prostor nema osiguranu prodaju hrane.
Apsolutno ne dozvoljavamo unos alkohola od strane maloljetnih osoba, niti ispijanje istog. Zaposlenici šanka imaju pravo odbiti prodaju alkhola ukoliko misle ili ustanove da je osoba maloljetna.
Apsolutno ne dozvoljavamo niti toleriramo unošenje i konzumaciju ilegalnih droga.
Apsolutno ne dozvoljavamo niti toleriramo unošenje bilo kakvog oružja, od vatrenog do hladnog oružja. U ovu kategoriju spadaju cosplay propovi koji po procjeni redara ili organizacije mogu nekoga ozlijediti, uključujući airsoft puške/pištolje/mačeve van korica i slično. Rubovi ili dijelovi vaših cosplay propova ne smiju biti oštri, nipošto ne želimo da se netko slučajno ozlijedi. Metalni dijelovi su dopušteni, ali molimo da pripazite da nisu naoštreni i opasni.

PRAVILA PONAŠANJA
Molimo vas da pazite na sebe i druge tokom konvencije.
Nemojte napraviti ništa što bi moglo rezultirati ozlijedama prema vama samima, drugima ili štetu prema vlasništvu prostora u kojem se konvencija održava.

MALTRETIRANJE ILI NAPAD
Ne znači ne. Jednostavne riječi za koje molimo sve posjetitelje konvencije da ih se pridržavaju. Maltretiranjem se može smatrati svako ponašanje koje rezultira time da je osoba s kojom ste u „razgovoru“ osjeća nelagodno, u strahu, iziritirano ili u panici. To uključuje i: neprimjeren tjelesan dodir, praćenje nekog u svakom koraku, konstantno slikanje bez dozvole, usmene napade ili nagovaranja, prijetnje fizičkim obračunom, naguravanje, psihološke izazove i drugo.

Ukoliko vam se dogodi da se doživjeli takvu situaciju, molimo vas da to odmah prijavite organizaciji kako bi mogli poduzeti daljnje korake za osiguravanje vaše sigurnosti.

PONAŠANJE
Molimo sve posjetitelje da slušaju i poštuju vodstvo Pandakon konvencije. Bez organizacijskog tima, volontera, osiguranja i suradnika prostora, ova konvencija ne bi postojala. Ako vas organizator zamoli da nešto prestanete raditi, molimo da poslušate. Molimo da ne smetate organizaciji i volonterima u radu, ako ih vidite da su u procesu opremanja prostora, namještanja prostora za određenu točku programa, ili stvaranje prohodnosti. Ukoliko organizatori zamole određene stvari – napustiti prostoriju, napraviti prolaz, strpljivo pričekati…, molimo da isto i napravite. Dio zahtjeva organizacije možda neće odmah imati smisla posjetitelju, ali organizatori znaju zašto je zahtjev upućen.

Ukoliko imate primjedbu na ponašanje organizacije, volontera ili drugih slobodno se obratite članovima organizacije oko istih. Ukoliko vam nije ugodno to reći uživo, uvijek se možete javiti na mail: pandakonzagreb@gmail.com

Jedini upiti na koje organizacija ima pravo ne odgovoriti su neosnovana vrijeđanja, ispoljavanja frustracija, neutemeljene optužbe i slično.

Molimo sve posjetitelje da se prema drugim posjetiteljima odnose sa poštovanjem. Svi ste došli ovdje s istim ciljem, a to je zabaviti se i uživati na konvenciji.

Nećemo tolerirati govore mržnje na ikojom osnovi niti provokacije na ikoji način.

Nećemo tolerirati bilo kakva javna izlaganja ili izloženost genitalijama ili bilo kakvim seksualnim aluzijama i činovima.

FOTOGRAFIRANJE
Konvencija ima svoje službene fotografe. Po obradi slika, slike se objavljuju nekoliko dana nakon same konvencije.

Svojim dolaskom na konvenciju pristajete da ćete potencijalno biti na objavljenim slikama sa same konvencije. Ukoliko vidite da vas službeni fotograf fotografira, smijete ga zamoliti da isto ne napravi.

Ukoliko sebe nađete na objavljenim slikama, no ne želite da je izložena javno imate pravo tražiti da slika bude uklonjena. Molimo da budete svjesni da vaš zahtjev može biti odbijen.

Apsolutno ne odobravamo osobno fotografiranje od strane posjetitelja kao niti službenog fotografa koje može poslužiti za eksploataciju, zlostavljanje ili maltretiranje. Ne odobravamo slikanje osoba u pozama u kojima im nije ugodno, niti prodaju i širenje istih slika na socijalnim medijima.

Ukoliko se nađete u takvoj poziciji, molim vas da to odmah prijavite organizaciji.